கடுக்காய் உண்டால் மிடுக்காய் வாழலாம்: வாதம், பித்தம்,கபம். (Tamil Edition) por Gopinath P

November 12, 2019

கடுக்காய் உண்டால் மிடுக்காய் வாழலாம்: வாதம், பித்தம்,கபம். (Tamil Edition) por Gopinath P

Titulo del libro: கடுக்காய் உண்டால் மிடுக்காய் வாழலாம்: வாதம், பித்தம்,கபம். (Tamil Edition)

Autor: Gopinath P

Número de páginas: 4 páginas

Fecha de lanzamiento: November 8, 2018

கடுக்காய் உண்டால் மிடுக்காய் வாழலாம்: வாதம், பித்தம்,கபம். (Tamil Edition) de Gopinath P está disponible para descargar en formato PDF y EPUB. Aquí puedes acceder a millones de libros. Todos los libros disponibles para leer en línea y descargar sin necesidad de pagar más.

Gopinath P con கடுக்காய் உண்டால் மிடுக்காய் வாழலாம்: வாதம், பித்தம்,கபம். (Tamil Edition)

நமது உடலில் நோய் தோன்றக் காரணம் என்னவெனில், உஷ்ணம், காற்று, நீர் ஆகியவை தன்னளவில் இருந்து மிகுதல் அல்லது குறைவதால் தான். தோன்றுகிறது.உஷ்ணத்தால் பித்த நோய்களும், காற்றினால் வாத நோய்களும், நீரால் கப நோய்களும் உண்டாகின்றன.
"பெற்ற தாயைவிட கடுக்காயை ஒருபடி மேலானது என்று கருதுகின்றனர் சித்தர்கள்.